Your browser does not support JavaScript!
系所簡介-工工系在學什麼?

 

       歡迎各位高中生加入本系,想更了解工業工程、清華工業工程嗎?請參考以下影片:
          -工工介紹(中)-工業工程學會 https://youtu.be/0gmY0iJGxn8 (9:51)
          -工工介紹(英)-工業工程學會 https://www.youtube.com/watch?v=82bKxmzQKzU&t=2s (6:20)
          -清華工工人物誌_系友_李仲明 https://youtu.be/bhqhe5BJqEc (3:13)
          -清華工工-系上學生活動 https://www.youtube.com/watch?v=cOtEU2Z-qy0&feature=youtu.be (7:08)
 
 
2014-02-12

數據載入中...